Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Lepsze jutro zaczyna się dziś – kompetencje kluczowe w edukacji

Gmina Chodel w okresie 10.01.2018-30.06.2020 realizuje projekt  „Lepsze jutro zaczyna się dziś – kompetencje kluczowe w edukacji” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Wsparciem w ramach projektu jest objętych 346 uczniów i 49 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chodlu, Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim i Szkoły Podstawowej w Granicach. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających i wyrównawczych z angielskiego, matematyki, informatyki, programowania, biologii, chemii, fizyki i przyrody. W ramach projektu prowadzona jest również  indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z nowoczesnych metod nauczania, wykorzystywania  technologii i sprzętu multimedialnego. W ramach projektu w każdej z szkół zostaną wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie komputerowe i pracownie matematyczno- przyrodnicze.