Image Slide 3
Fascynujące oświadczenia i warsztaty od najmłodszych klas
Image Slide 3
Organizujemy niezapomniane podróże
Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Deklaracja Dostępności

Informacje ogólne

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.chodel.eu/

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2019

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Chodlu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia     4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Niezgodności strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Zdjęcia, elementy nietekstowe np. obrazki ozdobne nie zawsze posiadają opis alternatywny
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje na stronie Szkoły przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego

Klikając w ikonkę  (prawy górny róg ekranu) użytkownik odwiedzający stronę ma możliwość włączenia dodatkowych opcji:

 • duży kontrast
 • podświetlenie linków
 • duży tekst
 • (większe) odstępy miedzy tekstami
 • zatrzymaj animacje
 • ukryj obrazy
 • przyjazny dla dysleksji
 • podpowiedzi
 • wysokość linii
 • wyrównaj tekst
 • nasycenie

Oświadczenie sporządzono dnia 19.09.2019 roku.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, adres e-mail: dyrektor@chodel.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818291516. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek (obiekt A) Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ulica Szkolna 19, 24-350 Chodel.

Do budynku przy ulicy Szkolnej 19 prowadzi 7 wejść – 2 wejścia służbowe do kuchni szkolnej, wejście techniczne dla personelu obsługi szkoły, 2 wejścia do sali gimnastycznej, wejście do starej części segmentu oraz wejście główne do budynku. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejścia nie są wyposażone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Sekretariat znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego.

Budynek posiada piętro i przyziemie. W budynku nie ma windy oraz brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na parkingu nie  wyznaczono  miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Budynek (obiekt B) Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ulica Piłsudskiego 1, 24-350 Chodel.

Do budynku przy ulicy Piłsudskiego 1 prowadzą dwa wejścia. Wejście do szatni szkolnej w przyziemiu oraz wejście główne na wysoki parter. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków osób niepełnosprawnych.

W budynku nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Sekretariat znajduje się na parterze budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego.

Na parterze budynku, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada 2 piętra i przyziemie. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

dziennik elektroniczny Vulcan

Facebook Fanpage

youtube

Laboratoria Przyszłości

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12

Godło Polski

Programowanie w Scratch