Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Ślubujemy

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Monthly Archives: wrzesień 2021

I N F O R M A C J A

Dyrekcja szkoły informuje, że od dnia 4 października 2021 roku (poniedziałek) stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów dla uczniów klas IV-VIII. Obiady będą przygotowywane przez szkolną kuchnię i wydawane na stołówce szkolnej. Obiad będzie pełny i będzie się składał z dwóch dań. Koszt pełnego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.  Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek nr:

24 8734 0008 0020 0547 2000 0050

W tytule przelewu należy podawać miesiąc, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych uczniowie zostali podzielenie na dwie grupy żywieniowe. Klasy IV-VI będą korzystać ze stołówki po czwartej godzinie lekcyjnej (11.25 – 11.45) natomiast klasy VII-VIII po szóstej godzinie lekcyjnej (13.25 – 13.45). Takie zestawienie czasów wydawania posiłków dla dwóch grup uczniów wymusza konieczność dokonania zmian w planie dzwonków lekcyjnych. Poniżej zamieszczony został plan dzwonków lekcyjnych obowiązujący od 4 października.

1. Lekcja   8.10   –   8.55

2. Lekcja    9.00   –   9.45

3. Lekcja    9.50   –   10.35

4. Lekcja   10.40  –  11.25

PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS IV-VI

5. Lekcja   11.45  –  12.30

6. Lekcja   12.40  –  13.25

PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS VII-VIII

7. Lekcja   13.45  –  14.30

8. Lekcja   14.30  –  15.15

Nieznacznej zmianie ulegają również czasy przywozu uczniów do szkoły, jak również czasy odwozu uczniów po zajęciach do domu. 

Przywóz uczniów do szkoły: – na godzinę   8.05

Odwóz uczniów po 5 lekcji – o godzinie   12.40

Odwóz uczniów po 7 lekcji – o godzinie   14.35

Odwóz uczniów po 8 lekcji – o godzinie   15.20

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe czasy przejazdu autobusów

Takie zestawienie dowozu uczniów do szkoły oraz plan zajęć lekcyjnych będą obowiązywały do czasu powrotu uczniów klas I-III do wyremontowanego budynku.

Ubezpieczenie szkolne NNW 2021/2022

Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji. To potrzeby każdego rodzica w kwestii ubezpieczania NNW dla dzieci. NNW Szkolne w Compensie to ubezpieczenie dla dziecka i młodzieży, które jest najlepszą odpowiedzią na te wymagania.

Prezentacja produktowa Szkolne. 2021

Załącznik nr 1 NNW Szkolne V 184, środki specjalne

OWU NNW Szkolne 184 V z aneksem nr 1 RODO

Aneks 1 NNW Szkolne V 184

KARTA PRODUKTU NNW 184 V

Wykaz tras i czas przejazdów w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Samorządowe w Chodlu

PRZYWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek

TRASA 1 – 6.30 Chodel 6.30
  Malinowszczyzna 6.37
  Osiny 6.42
  Adelina 6.47
  Lipiny 6.50
  Siewalka 6.55
  Sewerynówka 6.58
  Chodel 7.05
TRASA 2 – 7.10 Chodel 7.10
  Jeżów 7.13
  Majdan Borowski 7.15
  Borów 7.17
  Chodel 7.20
TRASA 3 – 7.25 Chodel 7.25
Kolonia Borów 7.35
Skrzyniec 7.40
Kolonia Borów II 7.47
Trzciniec 7.52
Chodel 8.10

ODWÓZ DZIECI – poniedziałek – piątek

TRASA 2 – 13.10 Chodel 13.10
Jeżów 13.13
Majdan Borowski 13.17
Borów 13.20
Chodel 13.25
TRASA 4 – 13.25 Chodel 13.25
Kolonia Borów 13.35
Trzciniec 13.50
Malinowszczyzna 14.00
Osiny 14.07
Adelina 14.15
Siewalka 14.20
Sewerynówka 14.25
Chodel 14.27
TRASA 5 – 14.30 Chodel 14.30
Trzciniec 14.38
Malinowszczyzna 14.45
Osiny 14.50
Adelina 14.55
Lipiny 14.58
Chodel 15.02

Podane powyżej czasy przejazdu busa na poszczególne przystanki są przybliżone – zależy to od ilości wsiadających i wysiadających dzieci. Prosimy rodziców o oczekiwanie na przystanku ok. 10 min przed planowaną godz.

Ogłoszenie

 

 

W związku z planowanym rozpoczęciem wydawania obiadów przez stołówkę szkolną od dnia 6 września 2021 bardzo prosimy rodziców klas I-III o zdeklarowanie,  które dzieci będą korzystać z obiadów szkolnych.

 

Dla uczniów uczących się na I zmianie obiad będzie wydawany o godzinie 10.30, natomiast dla uczniów uczących się na II zmianie obiad będzie wydawany o godzinie 13.15.

 

Obiad składa się z dwóch dań w cenie 3,50 zł.

 

Rodzice uczniów klas II i III proszeni są o zgłaszanie uczniów do wychowawców klas.

 

Rodzice uczniów klas I proszeni są o zgłaszanie uczniów do sekretariatu szkoły (tel. 81-829-15-16) lub na stołówkę szkolną (tel. 81-829-14-45).

Prosimy o potraktowanie informacji jako pilnej.

Informacja

W związku z prowadzonymi  w szkole pracami termomodernizacjnymi w dniach 2 i 3 września  2021 w szkole zostały wprowadzone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Powyższa decyzja została podjęta po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym szkołę oraz Radą Rodziców działającą w szkole.

W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, natomiast szkoła zapewnia opiekę tym uczniom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Od dnia 6 września 2021 będą odbywały się zajęcia dydaktyczne zgodnie z przyjętym planem zajęć.

Szkoła podstawowa w Ratoszynie Drugim