Image Slide 3
Fascynujące oświadczenia i warsztaty od najmłodszych klas
Image Slide 3
Organizujemy niezapomniane podróże
Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Projekt: „Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel”

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Celem głównego projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Chodel do 30 czerwca 2026 roku, dla 380 uczniów oraz 30 nauczycieli z wymienionych wyżej szkół.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych trzy Szkoły Podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodel:

 

 

  • Szkoła Podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Chodlu,
  • Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim,
  • Szkoła Podstawowa w Granicach

Główny obszar rozwoju kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów projekcie to: komunikacja językowa w języku polskim, języku angielskim, matematyki i nauki przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt zakłada również rozwój kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i wsparcie ze strony zespołu ekspertów. Nauczyciele będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności, które pozwolą na bardziej efektywne prowadzenie zajęć i lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań. W ramach projektu odbędą się w każdej szkole wyjazdy zawodoznawcze oraz do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Planowane efekty projektu: Poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów, wzrost zainteresowania nauką i chęć dalszego rozwoju, zwiększenie kompetencji nauczycieli i poprawa jakości kształcenia, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, poprawa bazy dydaktycznej szkół, zwiększenie atrakcyjności szkoły i przyciągnięcie większej liczby uczniów.

Zakup wyposażenia do szkół (w zależności od potrzeb) w zakresie wyposażenia sal sensorycznych, sali doświadczania świata (aby umożliwić prowadzenie różnorodnych zajęć i terapii dla uczniów z trudnościami w nauce, ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawności), tablice interaktywnych, które pozwolą na dynamiczne i atrakcyjne przekazywanie wiedzy, wyposażenie pracowni językowych, magiczny dywan, zakup sprzętu sportowego i muzycznego, liczne pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania, matematyki, dziennikarstwa, plastyki, przyrody.

Rezultaty projektu to 304 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu, 30 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje, 285 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem, 330 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym, doposażenie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodel w pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu z kosztami pośrednimi 1687 566,58zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich – 1518501,73zł.

dziennik elektroniczny Vulcan

Facebook Fanpage

youtube

Laboratoria Przyszłości

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12

Godło Polski

Programowanie w Scratch