Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów w zakresie RODO dla mailingu

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych w celu komunikacji elektronicznej dotyczącej nauczania na odległość oraz o udzielenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail w wyżej wymienionym celu.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: spchodel.edupage.org

Brak udzielenia takiej zgody uniemożliwi przesyłanie wiadomości i materiałów edukacyjnych poprzez e-mail do Państwa dzieci.

Z uwagi na pandemię koronawirusa udzielenie zgody odbywa się elektronicznie.

 

Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w celu komunikacji elektronicznej dotyczącej nauczania na odległość (e-learning).

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81-829-10-24, e-mail: spchodel@wp.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu komunikacji elektronicznej dotyczącej nauczania na odległość (e-learning) z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielnie zgody na wskazany powyżej cel przetwarzania.

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas obowiązywania zgody.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem podanych danych osobowych:

a) do dostępu,

b) do sprostowania,

c) do ograniczenia przetwarzania,

d) do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie, gdy obowiązywała,

e) do usunięcia,

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane cele przetwarzania. Brak Pani/Pana zgody na dany cel przetwarzania uniemożliwia jego realizację.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Szkoła podstawowa w Ratoszynie Drugim