Image Slide 3
Fascynujące oświadczenia i warsztaty od najmłodszych klas
Image Slide 3
Sprzątamy świat
Image Slide 3
Uczymy patriotyzmu dzieci i młodzież
Image Slide 3
Ślubujemy
Slide 1

W naszej szkole działa pakiet Google Workspace dla Szkół i Uczelni. G Suite to narzędzia firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi:

Uczymy się zdalnie
Image Slide 3

"Mądrością dziecka jest ufność, że jest w dobrych. opiekuńczych rękach"

Nasz patron ks.Jan Twardowski

Image Slide 3
Rozwijamy muzycznie naszych uczniów
Image Slide 3
Odwiedź naszą urokliwą okolicę Chodla
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Akcja Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Samorządowego w Chodlu  którego organem prowadzącym jest Gmina Chodel

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 01 -31 marca 2023 r. 01-12 kwietnia 2023 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 01-31 marca 2023 r. 01-12 kwietnia 2023 r.
3. Podanie do wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 25 kwietnia 2023 r,
4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Chodlu 13-17 kwietnia

2023 r.

25-28 kwietnia 2023 r.
5. Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 kwietnia 2023 r. 28 kwietnia 2023 r.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

  1. W terminie 7 dni od daty podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
  4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wszelkie druki związane z rekrutacją są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej

dziennik elektroniczny Vulcan

Facebook Fanpage

youtube

Laboratoria Przyszłości

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12

Godło Polski

Programowanie w Scratch